(1)
อรรถพรกุศลพ.; เอี่ยมลออพ.; คุ้มศรีจ.; เขื่อนเพชรส.; ช่างเสนาน.; วัฒนากูลน. The Outcomes of Applying Nursing Practice Guidelines in Prevention and Control of Antimicrobial Resistant Infections at Nopparat Rajathanee Hospital. APHEIT 2021, 3, e2685.