(1)
กิมสูงเนินน.; เศรษฐาวงศ์โ.; บุญญาป.; ยันตพรจ.; เดชจบน. Health Promoting Behaviors of Students at Rangsit University. APHEIT 2023, 5, e3208.