อัครธนพลปริศนา, อ่วมอ้อธมกร, ขลังธรรมเนียมกมลทิพย์, ลิ้มธีระยศพรทิพย์, พิเดชกนกอร, พ่วงประสงค์รัชดา, พุทธเสนชัชฎาพร, จำปาเทศนพนัฐ, ตุรงค์เรืองศิริวรรณ, and คมพยัคฆ์จริยาวัตร. 2021. “Risk to Major Complications Among Diabetic and Hypertensive Patients in Nong-Prue Health Promoting Hospital, Bangphli, Samutprakan”. APHEIT Journal of Nursing and Health 3 (2), 37-52. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2157.