[1]
อรรถพรกุศลพ., เอี่ยมลออพ., คุ้มศรีจ., เขื่อนเพชรส., ช่างเสนาน., and วัฒนากูลน., “The Outcomes of Applying Nursing Practice Guidelines in Prevention and Control of Antimicrobial Resistant Infections at Nopparat Rajathanee Hospital”, APHEIT, vol. 3, no. 3, p. e2685, Dec. 2021.