[1]
กิมสูงเนินน., เศรษฐาวงศ์โ., บุญญาป., ยันตพรจ., and เดชจบน., “Health Promoting Behaviors of Students at Rangsit University”, APHEIT, vol. 5, no. 2, p. e3208, Sep. 2023.