[1]
โมเหล็กฤ., ภาคสินธุ์ธ., พันธุเณรช., and วิจิตเวชไพศาลพ., “Circulating Tumor DNA Screening for Targeted Therapy”, APHEIT, vol. 5, no. 2, p. e3235, Aug. 2023.