กิมสูงเนินน., เศรษฐาวงศ์โ., บุญญาป., ยันตพรจ., and เดชจบน. “Health Promoting Behaviors of Students at Rangsit University”. APHEIT Journal of Nursing and Health, Vol. 5, no. 2, Sept. 2023, p. e3208, https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/3208.