วโรฬารวิมลวัลย์, เหลืองกิตติก้องธนัสมัญญ์, and ยันตพรจุฬา. “Developmental Care for Preterm Infant in Neonatal Intensive Care Unit”. APHEIT Journal of Nursing and Health 5, no. 1 (May 21, 2023): e2896. Accessed June 21, 2024. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/ajnh/article/view/2896.