Return to Article Details กระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394 - 2411) Download Download PDF