[1]
ว่องสรรพการว., “Facebook, Affect and Political expression”, ศิลปศาสตร์, vol. 14, no. 2, pp. 39-52, Jun. 2019.