ศิริบูรณ์ชมรฎา, ส้มพูลสุชานาถ, and ตรีวิเศษบุณยเสนอ. “A Conceptual Metaphor of the Situation of COVID in Poetry During the Epidemic of COVID-19”. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 18, no. 2 (June 30, 2023): 69-84. Accessed June 19, 2024. https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/3090.