1.
มหาวิทยาลัยรังสิตว. สารบัญ. ศิลปศาสตร์ [Internet]. 28Jun.2019 [cited 24Jul.2024];14(2):7-. Available from: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1082