1.
ว่องสรรพการว. Facebook, Affect and Political expression. ศิลปศาสตร์ [Internet]. 28Jun.2019 [cited 2Dec.2023];14(2):39-2. Available from: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1084