1.
มหากิตติคุณพ. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นรังสิต: สํารวจพรมแดนแห่งความรู้. ศิลปศาสตร์ [Internet]. 28Jun.2019 [cited 2Dec.2023];14(2):143-50. Available from: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/1087