1.
วงษ์ยี่จ. แนะนำหนังสือ : ชลธี ธารทอง เทวดาเพลง. ศิลปศาสตร์ [Internet]. 30Jun.2023 [cited 24Jul.2024];18(2):103-12. Available from: https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jla/article/view/3146