Return to Article Details การทำกำไรคู่สกุลเงิน ดอลล่าร์ฟรังก์สวิส ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ แบบระบบอัตโนมัติด้วย กลยุทธ์ระบบปิด Download Download PDF