Return to Article Details ชื่อไทยหรือชื่อกะเหรี่ยง: วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องชื่อกะเหรี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อไทย ตามอิทธิพลของการศึกษาและกระแสวัฒนธรรมใหม่ Download Download PDF