Return to Article Details การขุดขนถ่านหินในช่วงฤดูฝน เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า Download Download PDF