Return to Article Details การศึกษาความเข้าใจในภาพคำเตือนเชิงอารมณ์บนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแรงจูงใจในการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Download Download PDF