Return to Article Details แนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายสินเชื่อลูกค้าภาคการเกษตรไม่เป็นตามเป้าหมาย ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอหอ Download Download PDF