Return to Article Details แนวทางแก้ไขปัญหาจำนวนรายอนุมัติบัตรเครดิตของธนาคารออมสินสาขาบ้านแพง จังหวัดนครพนม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ธนาคารกำหนด Download Download PDF