ติดต่อกองบรรณาธิการ

อาคารรัตนคุณากร ตึก 11 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02-997-2200 ต่อ 4004 https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jdbs/
e-Mail : jdbs@rsu.ac.th

Principal Contact

ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน
รองบรรณาธิการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Phone 02-791-6000 ต่อ 4004

Support Contact

ผู้ประสานงานวารสาร JDBS
Phone 02-791-6000 ต่อ 4004