การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ติดต่อได้ที่ https://line.me/R/ti/g/Mj1B2iPzW7
Email: gradcon@rsu.ac.th

Principal Contact

กองบรรณาธิการ RGRC#16
Phone https://line.me/R/ti/g/M

Support Contact

น.ส.ยลญดา หล้าธรรม/ น.ส.ผาณิต ขุนศรี
Phone https://line.me/R/ti/g/M