การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร 02 997 2200-30 ต่อ 4003, 4025
Email: gradcon@rsu.ac.th

Principal Contact

กองบรรณาธิการ RGRC#16
Phone 029972200 ต่อ 4025, 4003

Support Contact

น.ส.ยลญดา หล้าธรรม/ น.ส.ผาณิต ขุนศรี
Phone 029972200 ต่อ 4025, 4003