การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

THE 19TH NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE

เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม NGRC#19 Website

 • About Conference 2024

  2024-04-04

  ABOUT THE CONFERENCE

  The conference is organize under the cooperation between: 1) Graduate School Rangsit University 2) Graduate School University of the Thai Chamber of Commerce 3) National Defence Studies Institute, Royal Thai Armed Forces and 4) Thailand Logistics Service Provider Federation (By the International Freight Forwarders Association)

  - IMPORTANT DATES -

  30 May 2024    Last day for register and submission (Pay the registration fee and submit full manuscript) 

    1 July 2024      Announcement of the accepted papers 

  23 July 2024      Last day for submission of amended papers (for proceeding process)

  24 July 2024       Announcement of  the final list of presenters and details of the research presentations 

  8 August 2024  ** Graduate Research Conference **

  RESEARCH AREAS

  (1) Business Administration and Management

  (2) Education Humanities and Social Science

  (3) Science and Technology

  (4) Fine and Applied Arts

  REGISTRATION FEE FOR ONE PAPER   

  Regular Rate (1 April - 30 May 2024)      3,000 Baht/submission

  Note:  Reserves the right not to refund the registration fee in all cases.

  CONFERENCE FEE PAYMENT BY BANK TRANSFER
  • Krungthai Bank Public Co., Ltd. (KTB), 

  • Account No. 192-0-17668-3 

  • Account Name: Thai International Freight Forwarders Association

  Proof of payment:  Please submit (1) the full paper (saved in PDF and Microsoft Word versions), (2) the letter of advisor’s acknowledgment, and (3) a photocopy of the bank transfer (proof of payment) via https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/rgrc/about/submissions 

  Read more about About Conference 2024