การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิก โดย วิทวัส รื่นอารมย์

  • วิทวัส รื่นอารมย์
Keywords: การแสดงดนตรี, กีตาร์, กีตาร์คลาสสิก

Abstract

การแสดงเดี่ยวกีตาร์เป็นการแสดงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความสามารถของผู้แสดง ทั้งในด้านเทคนิคการเล่น การตีความบทเพลง และการแก้ปัญหาเทคนิคการบรรเลงของบทเพลงในส่วนที่ผู้แสดงพบ เพื่อแก้ไข และทำให้เกิดการพัฒนาของตัวผู้แสดงรวมไปถึงผู้ที่สนใจศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร์ โดยการศึกษาด้านเทคนิคการเล่น การตีความบทเพลง และการแก้ปัญหาเทคนิคการบรรเลงของบทเพลงในส่วนที่ผู้แสดงพบ จะศึกษาจากหนังสือ และการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิกโดยตรง

ผู้วิจัยคัดเลือกบทเพลงสำหรับการแสดงเดี่ยวกีตาร์ 6 บทเพลง เพื่อนำเสนอปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหา ได้แก่ 1. Carnival of Venice ประพันธ์โดย ฟรานซิสโก ทาร์เรกา (Francisco Tarrega) 2. Capriccio Diabolico, Op. 85 ประพันธ์โดย มาริโอ คาสเทลนูโอโว เทเดสโก (Mario Castelnuovo – Tedesco) 3. Saudade No. 3 ประพันธ์โดย โรลองด์ ดีเยนส์ (Roland Dyens) 4. Introduction and Fandango ประพันธ์โดย (Luigi Boccherini) 5. Sonata, Op. 61 ประพันธ์โดย โยอาควิน ทูรินา (Joaquín Turina) 6. Grand Overture, Op. 61 ประพันธ์โดย เมาโร จูเลียนี (Mauro Giuliani) ผู้วิจัยศึกษาบทเพลงทั้งหมดและค้นพบปัญหาหลัก ๆ ได้แก่ ปัญหาการเล่นเทคนิคมือขวา ปัญหาการเล่นเทคนิคมือซ้าย ปัญหาเทคนิคเฉพาะของบทเพลงแต่ละบท

ผู้วิจัยได้นำปัญหาทั้งหมดไปศึกษาและสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีตาร์คลาสสิก 2 คนแสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีแก้ปัญหา หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำวิธีการแก้ปัญหาของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 คนมาฝึกซ้อม และกลับมานำเสนอการแก้ปัญหาโดยการแสดงให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญฟังและประเมินคุณภาพอีกครั้ง ผลที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจสำหรับการแก้ปัญหาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 คน

Published
2020-08-19