การถวายความอาลัยตามแบบอิสลาม

Main Article Content

ณรงค์ อิสมาแอล ณรงค์ อิสมาแอล

Abstract

บทคัดย่อ เมื่อสํานักพระราชวังประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างถวายความอาลัย และพากันรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ ทรงงานอย่างหนักนับแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชาวไทยมุสลิมมีความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งเช่นเดียวกับพสกนิกรทั่วประเทศ แต่การถวายความ อาลัยต่อพระองค์ท่านนั้น ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง จึงมีข้อจํากัดในการปฏิบัติเพื่อมิให้ขัดต่อบทบัญญัติทางศาสนา อันทําให้สิ้นสภาพการเป็นมุสลิม ซึ่ง ถือเป็นเรื่องร้ายแรงสําหรับมุสลิมทุกคน

Article Details

Section
บทความวิจัย