แนะนําหนังสือ งามสมบรมราชินีนาถ

Main Article Content

อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล อารีรัตน์ ตันวีระชัยสกุล

Abstract

ในวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ใน วันที่ 12 สิงหาคม 2559 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตั้งอยู่ที่หอ รัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง ได้จัดนิทรรศการพิเศษ งามสมบรมราชินีนาถ (Fit For a Queen: Her Majesty Queen Sirikit’s Creation by Balmin) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยจัดแสดง ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงใช้เมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในยุโรปอย่างเป็น ทางการ เมื่อ พ.ศ. 2503 รวมทั้งฉลองพระองค์อื่นๆ ที่ทรงใช้ในการเสด็จเยือนประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็น ทางการและเป็นการส่วนพระองค์ในทศวรรษดังกล่าวนั้นด้วย

Article Details

Section
บทความวิจัย