CHINA 5.0: ยุทธาภิวัฒน์ นคราภิวัฒน์และโลกาภิวัฒน์ในยุคของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

Main Article Content

Jumphol Thawornchob

Abstract

ความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทยที่มีกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ราชวงศ์ถังและราชวงศ์ฮั่นของจีนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เนื่องด้วยในอดีตมีชาวจีนอพยพเข้ามาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จากการอาศัยและอยู่ร่วมกันเป็นเวลายาวนานนี้ทำให้เกิดมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความใกล้เคียงกันดังมีคำกล่าวที่ว่า “ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”ซึ่งมีความหมายตรงกันในภาษาจีนที่ว่า“中泰一家亲”คำกล่าวนี้ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของไทยและจีนที่เปรียบเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน


“China 5.0 : สีจิ้นผิ้ง เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่AI”มีเนื้อหาภายในได้บรรยายถึงความซับซ้อนของจีนสมัยใหม่ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชึ้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในด้านบวกและลบภายใต้การนำของผู้นำรุ่นที่ ๕ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและยังสะท้อนให้เห็นภาพความท้าทายของจีนในยุคไฮเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยความเร็วแบบติดจรวดจากยุค4.0คือยุคเทคโลยีดิจิทัลสู่ยุด5.0คือยุคของเทคโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือAI บทความในเล่มนั้นคัดสรรจากข้อเขียนของผู้แต่งในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์The101.world, สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและ workpoint News โดยสามารถแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อสำคัญ ๆดังนี้


บทนำ : หนึ่งปีของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน


การเมือง : ถึงเวลาของผู้นำรุ่นที่ ๕


เศรษฐกิจ : ปฏิรูปแบบสีจิ้นผิง


เทคโนโลยี : แผนการใหญ่ AI และเทรนด์ใหม่


บทส่งท้าย : จีน vs สหรัฐฯ ใครครองอนาคต


สิ่งที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้คือ การที่ผู้เขียนได้นำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในทุกๆ มิติเช่น ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี มาร้อยเรียง วิเคราะห์ ตีแผ่และกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ลองขบคิดหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

Article Details

Section
Articles