แนวทางการเพิ่มคุณภาพการบริการของศูนย์ดูแลความงามหนึ่งโนแอล สาขาเอกมัย – รามอินทรา

  • กฤษราภรณ์ ศรีมานนท์
  • กิตตินันท์ พันธุมสุต
Keywords: Beauty Centre, Service Quality, Problem Solving Solution

Abstract

From the problems of sales and customers decreases of Beauty Centre Nuengnoelle Eakamai - Ramintra branch in now, The objectives of this research were study of the problem from the service quality factors to analysis the service quality problem solving solutions of Nuengnoelle Beauty Centre Eakamai – Ramintra branch. This research was a qualitative research which study and data collection from In-depth interview with open questionnaires as a tool to representative sample of the population. The sample consist of Nuengnoelle’s customers, old customers and new customers. Then collected and analysis the qualitative data by the linked theories for investigate the result of the research in descriptive data.
From the problems of service quality from collected data, the problems has 2 main topics by the service quality of therapists and the service quality of booking service. As the problems, recommended to use the solution 1 because if therapists has more skills and experiences to service customer, Company can evaluation the how’s therapist developed their skills. This is the reason that can improves therapist service quality in same standard. this research has an operation plan, Key Indicator Performances and Back up plan for supported the selected problem solving solution.

Published
2020-01-30
Section
Business Administration and Management Articles